Farnost

První jistá zmínka o Újezdci je z roku 1371 v zemských deskách olomouckých. Existenci samostatné farnosti dokládá zmínka z roku 1408 o podacím právu (tj. právo dosazovat do farnosti faráře).

Během třicetileté války (roku 1630) farnost zanikla, farníci byli přifařeni k šumické farnosti.

Roku 1785 byla farnost obnovena z obcí Újezdec, Těšov, Polichno a Maršov. Po pětadvaceti letech hrozilo nové zrušení farnosti z důvodu špatného stavu kostela. Hrozilo jeho zřícení. Kostel se povedlo částečně opravit a roku 1851 byl postaven kostel nový.

Rozhodnutím olomockého arcibiskupa byla obec Maršov, nyní místní část Uherský Brod – Maršov, převedena od 1.1.2015 pod správu Římskokatolické farnosti v Uherkém Brodě.

Roku 1940 byla postavena nová fara.