Farní kalendář 2021

Vzhledem k pandemické situaci Covid 19 nelze vytvořit Pastorační plán. Farnost bude seznamována s činností farního společenství postupně v nedělních ohláškách.

(Tento Pastorační plán může být podle potřeby doplňován a upravován)