Farní kalendář

Pastorační plán farnosti Újezdec u Luhačovic pro rok 2023

První neděle v měsíci – 17:00 odpolední pobožnost (variabilita se očekává).

První pátek v měsíci – po mši svaté společná adorace NSO zakončena svátostným požehnáním.

Příležitost ke svátosti smíření každý den půl hodiny před mší svatou.

Každý pátek ve školním roce po mši svaté půlhodinová soukromá adorace NSO zakončena požehnáním.

O prvním pátku v měsíci a ve čtvrtek před ním návštěva nemocných farníků doma.

Děti Scholička – mívají setkání ve středu v 16:30 hodin ve školním roce na faře.

Katecheze pro školní mládež ve školním roce ve středu v 17:30 v kostele.

Společenství seniorů se schází v druhý čtvrtek v měsíci ve školním roce v 15:00 hodin na faře.

Leden

 • 7.1. – Tříkrálová sbírka

Únor

 • 11.2. – den nemocných – společné udílení sv. nemocných v kostele 10.2. v 17:00
 • 22.2. – Popeleční středa – začátek postní doby, den přísného postu, začátek post. Almužny

Březen

 • 25.3. – den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti

Duben

 • 1.4. – zpověď před velikonocemi (5 kněží)
 • 2.4. – Květná neděle, žehnání ratolestí
 • 8.4. – Bílá sobota modlitba u Božího hrobu, děti společně v 10 hodin. Velikonoční vigilie

  začíná ve 20:00 venku u ohně

 • 9.4. – Hod Boží velikonoční; žehnání pokrmů
 • 16.4. – Neděle Božího Milosrdenství
 • 22.4. – Pouť děkanátu UB za obnovu rodin a nová duchovní povolání – Velehrad.

Květen

 • Májové pobožnosti – pondělí, středa (děti) a v pátek, po mši sv.,
 • v úterý v 18:00 hodin u kaple sv. Anny v Těšově
 • 8.5. – farní pouť
 • 28.5. – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Červen

 • 4.6. – Slavnost Nejsvětější Trojice, 1. sv. přijímání dětí
 • 8.6. – Boží Tělo, mše sv. – pobožnost za věží kostela
 • ??.6. – Den farnosti
 • 25.6. – Oslava patrona kostela

Červenec

 • 23.7. – Sv. Anna – v neděli, hrubá mše u kaple v Těšově

Srpen

 • 3.8. – ve čtvrtek – pouť na Svatý Hostýn (odjezd 7:00, mše, křížová, oběd, svátostné požehnání)
 • 27.8. – Sv. Bartoloměje – hody v Polichně – mše svatá v 11:00

Září

 • 3.9. – žehnání školních tašek v 9:45
 • 3.9. – první neděle v září – odpoledne pouť na Provodov

Říjen

 • 8.10. – Výročí posvěcení našeho chrámu – 14:00 růžencová pobožnost
 • 22.10. – misijní neděle

Listopad

 • 5.11. – dušičková pobožnost na hřbitově v 14:00
 • 26.11. – Krista Krále – litanie a zasvětná modlitba

Prosinec

 • 3.12. – Advent – 1.neděle adventní – žehnání adventních věnců
 • 6.12. – sv. Mikuláš v kostele (středa)
 • 16.12. – předvánoční svátost smíření (5 kněží)
 • 23.12. – Adorační den farnosti
 • 24.12. – Štědrý den; 4. neděle adventní – mše sv. 9:00; 15:00 a 22:00
 • 25.12. – HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – mše svaté 7:45 a 9:45
 • 31.12. – neděle – svátek sv. Rodiny, obnova manželských slibů v 9:45
 • (Tento Pastorační plán může být podle potřeby doplňován a upravován)