Farní kalendář

Pastorační plán pro rok 2024

Leden

6.1. – Tříkrálová sbírka

Únor

2.2. Uvedení Páně do chrámu – Za živé a zemřelé maminky z farnosti

3.2. Koncert Good Work

10.2. – společné udílení sv. nemocných v kostele v 8:00

11.2. – Světový den nemocných – modlitba za nemocné

14.2. – Popeleční středa – začátek postní doby, den přísného postu, začátek post. Almužny

Březen

23.3. – zpověď před velikonocemi (5 kněží)

24.3. – Květná neděle, žehnání ratolestí

28.3. – Zelený čtvrtek – 17:30

29.3 – Velkopáteční obřady v 17:30 hod. Celonoční adorace

30.3. – Bílá sobota modlitba u Božího hrobu, děti společně v 10 hodin.

Velikonoční vigilie začíná ve 20:00 venku u ohně

31.3. – Hod Boží velikonoční; žehnání pokrmů

Duben

1.4. – Pondělí velikonoční mše svatá v 8,00 hod. Jen jedna mše svatá

7.4. – Neděle Božího Milosrdenství

8.4. – den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti

Květen

Májové pobožnosti – dle rozpisu

  • v úterý v 18:00 hodin u kaple sv. Anny v Těšově

8.5. – farní pouť – Křtiny

12.5. – 1. sv. přijímání dětí

28.5. – Slavnost Seslání Ducha Svatého

30.5. – Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. – s pobožností – 2 oltáře

Červen

15.6. Pouť děkanátu UB za obnovu rodin a nová duchovní povolání – Velehrad.

23.6. – Hody v naší farnosti, patrocinium kostela sv. Jana Křtitele

30.6. – v 10,00 hod. – udělení svátosti biřmování

Červenec

28.7. – Patrocinium kaple sv. Anny v Těšově – mše u kaple sv. Anny v 10,00 hod

Srpen

8.8. – ve čtvrtek – pouť na Svatý Hostýn (odjezd 7:00, mše, křížová, oběd, svátostné požehnání)

24.8. – Patrocinium kaple sv. Bartoloměje v Polichně – mše svatá v 11:00 hod.

Září

1.9. – Mše svatá za naše děti, studenty, učitele, katechety s žehnáním školních tašek v 10:00

1.9. – první neděle v září – odpoledne pouť na Provodov

8.9. – plánovaný farní den, setkání farníků

15.9. – poděkování za úrodu

Říjen

6.10. – Růžencová pouť – Uherský Brod – klášter – Jen ranní mše svatá

13.10.  – Výročí posvěcení našeho kostela, ve 14:00 růžencová pobožnost

22.10. – misijní neděle

Listopad

3.11. – dušičková pobožnost ve 14:00 hod v kostele, následně průvod na hřbitov

24.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále – litanie a zasvětná modlitba

Prosinec

1.12. – Advent – 1.neděle adventní – žehnání adventních věnců

V úterý a v sobotu budou Roráty v 6,30

  • předvánoční svátost smíření (5 kněží)

23.12. – Adorační den farnosti

24.12. – mše sv. ve 20:00

25.12. – HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – mše svaté 8:00 a 10:00

26.12. – Svátek sv. Štěpána mše svatá v 8:00 – Jen ranní mše svatá

29.12. – neděle – svátek sv. Rodiny, obnova manželských slibů v 8:00 a 10:00

31.12. – V 15,00 hod. poděkování za uplynulý rok zakončené Te Deum

31.12. – Adorace od 23,30 a požehnání ve 24,00 hod.