Farní kalendář 2022

Pastorační plán pro rok 2022 farnosti Újezdec u Luhačovic

První neděle v měsíci  – 16:30 – 17:00 adorace (variabilita se očekává).

První pátek v měsíci – příležitost ke svátosti smíření hodinu před mší, adorace NSO i po mši svaté.

Příležitost ke svátosti smíření každý den půl hodiny před mší svatou. Každý pátek hodinová soukromá adorace před mši svatou ve školním roce.

O prvním pátku v měsíci a ve čtvrtek před ním návštěva nemocných farníků doma.

Děti Scholička – mívají setkání ve středu v 16:30 hodin ve školním roce na faře.

Katecheze pro školní mládež ve školním roce ve středu v 17:30 v kostele.

Společenství seniorů se schází v druhý čtvrtek v měsíci ve školním roce v 15:00 hodin na faře

Leden

 • 8.1. – Tříkrálová sbírka

Únor

 • 11.2. – den nemocných – společné udílení sv. nemocných v kostele při mši svaté v 17:00

Březen

 • 2.3. – Popeleční středa – začátek postní doby, den přísného postu, začátek post. Almužny
 • 25.3. – den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti

Duben

 • 9.4. – zpověď před velikonocemi (6 kněží)
 • 10.4. – Květná neděle, žehnání ratolestí
 • 14.4. – Zelený čt. – v 17:30, po mši asi 20 min společná adorace (dále soukromá)
 • 15.4. – Velký pátek
 • 16.4. – Bílá sobota modlitba u Božího hrobu, děti společně v 10 hodin. Velikonoční vigilie

  začíná ve 20:00 venku u ohně

 • 17.4. – Hod Boží velikonoční; žehnání pokrmů
 • 24.4. – Neděle Božího Milosrdenství

Květen

 • Májové pobožnosti – pondělí, středa (děti) a v pátek, po mši sv.,
 • – v úterý v 18:00 hodin u kaple sv. Anny v Těšově
 • 7.5. – farní pouť

  28.5. – Pouť děkanátu UB za obnovu rodin a nová duchovní povolání

Červen

 • 5.6. – Slavnost Seslání Ducha Svatého
 • 12.6. – Slavnost Nejsvětější Trojice, 1. sv. přijímání dětí
 • 16.6. – Boží Tělo, mše sv. – adorace za věží kostela

  18.6. – Jáhenské svěcení Josefa Hruboše v katedrále v Olomouci

 • 19.6. – Den farnosti – 9:45 děkovná mše SDH z Těšova; 125 výročí založení
 • 26.6. – Oslava patrona kostela; 9:45 děkovná bohoslužba při 45 výročí kněžství P. Josefa Radima Jančáře

Červenec

 • 24.7. – Sv. Anna – v neděli, hrubá mše u kaple v Těšově

Srpen

 • 4.8. – ve čtvrtek – pouť na Svatý Hostýn (odjezd 7:00, mše, křížová, oběd, svátostné požehnání)
 • 21.8. – Sv. Bartoloměje – hody v Polichně – mše v 11 hodin

Září

 • 4.9. – žehnání školních tašek v 9:45
 • 4.9. – první neděle v září – odpoledne pouť na Provodov

Říjen

 • 2.10. – Růžencová pouť v Uherském Brodě
 • 9.10. – Výročí posvěcení našeho chrámu – 14:00 růžencová pobožnost
 • 23.10. – misijní neděle

Listopad

 • 6.11. – dušičková pobožnost na hřbitově v 14:00
 • 20.11. – Krista Krále – litanie a zásvětná modlitba
 • 27.11. – Advent – 1.neděle adventní – žehnání adventních věnců
 • Zajistit potřebné údaje pro vedoucí skupinek na tříkrálovou sbírku

Prosinec

 • 4.12. – sv. Mikuláš v kostele (neděle v 9:45)
 • 17.12. – předvánoční svátost smíření (6 kněží)
 • 23.12. – Adorační den farnosti
 • 24.12. – Štědrý den – mše sv. 15:00 a 22:00
 • 25.12. – HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – mše svaté 7:45 a 9:45
 • 26.12. – pondělí – svátek sv. Rodiny, obnova manželských slibů v 9:45
 • 31.12. – poslední den občanského roku; 17:00 děkovná bohoslužba

  (Tento Pastorační plán může být podle potřeby doplňován a upravován)