Farní kalendář 2021

Pastorační plán pro rok 2021 farnosti Újezdec u Luhačovic

První neděle v měsíci  – 16:30 – 17:00 adorace (variabilita se očekává). První pátek v měsíci – příležitost ke svátosti smíření hodinu před mší, adorace NSO i po mši svaté. Příležitost ke svátosti smíření každý den půl hodiny před mší svatou. Třetí čtvrtek v měsíci ve školním roce třicetiminutová adorace NSO po večerní mši svaté. O prvním pátku v měsíci a ve čtvrtek před ním návštěva nemocných farníků doma. Děti Scholička – mívají setkání ve středu v 16:30 hodin ve školním roce na faře. Katecheze pro školní mládež ve školním roce ve středu v 17:30 v kostele. Společenství seniorů se schází druhý čtvrtek v měsíci ve školním roce v 15:00 hodin na faře.

Září

 • 5.9. – první neděle v září – odpoledne pouť na Provodov
 • 11.9. – děkanátní pouť na Velehradě (začátek 15:00)

Říjen

 • 3.10. – Růžencová pouť v Uherském Brodě
 • 10.10. – Výročí posvěcení našeho chrámu

  Celebruje novokněz P. Dominik Kovář

  • 14:00 růžencová pobožnost
 • 24.10. – misijní neděle
 • 31.10. – dušičková pobožnost na hřbitově v 14:00 (přechod na zimní čas)

Listopad

 • 21.11. – Krista Krále – litanie a zásvětná modlitba
 • 28.11. – Advent – 1.neděle adventní – žehnání adventních věnců
 • Zajistit potřebné údaje pro vedoucí skupinek na tříkrálovou sbírku

Prosinec

 • 5.12. – sv. Mikuláš v kostele (neděle v 9:45)
 • 18.12. – předvánoční svátost smíření (5 kněží)
 • 23.12. – Adorační den farnosti
 • 24.12. – Štědrý den – mše sv. 15:00 a 22:00
 • 25.12. – HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – mše svaté 7:45 a 9:45
 • 26.12. neděle, svátek Sv. Rodiny, obnova manželských slibů v 9:45
 • 31.12. – poslední den občanského roku; 17:00 děkovná bohoslužba

  (Tento Pastorační plán může být podle potřeby doplňován a upravován)