Vyučování


Výuka náboženství v Újezdci  školní rok 2020/21

třída

den

čas

místo

vyučuje

1.

Pondělí

12:10

škola

Škrdlíková Jarmila

2.

Středa

12:10

škola

Kročová Michaela

3.

Středa

12:00

škola

Rek Jiří

4. a 5.

Středa

13:00

škola

Kročová Michaela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboženství začneme vyučovat 7. 9. 2020

Každou středu v 17:30 bude v kostele při bohoslužbě katecheze pro děti a žáky 1. až 5. třídy.