Pořad bohoslužeb

Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Uherském Brodě – Újezdci

  září až červen červenec a srpen
Pondělí 17:30 18:30
Úterý 7:30 7:30
Středa 17:30 18:30
Čtvrtek 17:30 18:30
Pátek 17:30 18:30
Sobota 7:30 7:30
Neděle 7:45, 9:45 7:45, 9:45

Před každou mší svatou je půl hodiny příležitost ke svátosti smíření a společná modlitba růžence.

Kněz navštěvuje nemocné v Újezdci ve čtvrtek před prvním pátkem a v Těšově v první pátek v měsíci. Návštěvu nemocného lze domluvit podle potřeby i jindy.

Bohoslužby v kapli sv. Bartoloměje v Polichně bývají nepravidelně v sobotu a jejich konání se oznamuje v nedělních ohláškách.