Pořad bohoslužeb

Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Uherském Brodě – Újezdci

  duben – říjen listopad – březen
Pondělí 18:30 17:30
Úterý 7:30 7:30
Středa 18:00 18:00
Čtvrtek 18:30 17:30
Pátek 18:30 17:30
Sobota 7:30 7:30
Neděle 8,00, 10:00 8,00, 10:00

Před každou mší svatou je půl hodiny příležitost ke svátosti smíření a společná modlitba růžence. Vyjma čtvrtku, kdy bude bývat společná Adorace půl hodiny přede mší svatou. Příležitost ke Svátosti smíření je po skončení mše svaté. S možností přijmout Svaté přijímání.

Kněz navštěvuje nemocné v Újezdci ve čtvrtek před prvním pátkem a v Těšově v první pátek v měsíci. Návštěvu nemocného lze domluvit podle potřeby i jindy.

Bohoslužby v kapli sv. Bartoloměje v Polichně bývají nepravidelně v sobotu a jejich konání se oznamuje v nedělních ohláškách.