Varhaníci

Pravděpodobně prvním varhaníkem byl od 1. července 1866 Jan Antonín Hauerland. Po jeho smrti v r. 1911 nastoupil Josef Kadrnál, který ale v r. 1912 odešel na vojnu a posléze byl zajat do Ruska. Než se v r. 1920 ze zajetí vrátil, byl varhaníkem učitel František Matěj.

Od roku 1936 se varhanické službě jako druhý varhaník věnuje Alois Zálešák. Střídají se s J. Kandrnálem, každý jeden týden. Pro stáří a nemoc J. Kadrnála se později stává jediným varhaníkem.

Po smrti A. Zálešáka v r. 1970, kdy nebyl ustanoven stálý varhaník, hrají o nedělích (a posléze při všech bohoslužbách) Stanislav Kráčmar, Jaroslav Kelíšek a František Ďurďa.

Od roku 1992 doplňují trojici zkušených varhaníků Tomáš Lekeš a Veronika Haluzová.

V r. 1995 skončil s varhanickou službou pan František Ďurďa. Dne 15. 12. 1995 zemřel pan Jaroslav Kelíšek. O rok později, v r. 1996, se k varhaníkům přidává Roman Coufalík. V roce 1997 řady varhaníků rozšiřuje Jitka Rapantová.

Pan Stanislav Kráčmar ukončil varhanickou službu a vedení chrámového sboru ve farnosti po velikonočních svátcích v r. 1999. V současné době je varhaníkem ve farním kostele v Uherském Brodě.

V roce 2003 se začíná učit na varhany Lucie Mudráková a Magda Vaculová. V prosinci tohoto roku odchází z varhanické služby Roman Coufalík, posléze i Jitka Rapantová.

V roce 2008 se z pracovních a studijních důvodů varhaníků stáva problematické „pokrýt“ všechny bohoslužby. Z Polichna tak začíná obětavě dojíždět k výpomoci paní Martina Jančářová.

V současné době se tak ve farnosti střídá 5 varhaníků (seřazeno od služebně nejstarších) – Tomáš Lekeš (Uh. Brod), Veronika Doležálková (Praha), Lucie Mudráková (Újezdec), Magda Vaculová (Těšov) a Martina Jančářová (Polichno).

podle zápisů ve farních kronikách zpracoval

Tomáš Lekeš – varhaník