Kostel sv.Jana Křtitele

Farní kostel sv.Jana Křtitele v Újezdci

Původní kostel stál na hřbitově a po vybudování nového byl rozebrán. Nový kostel byl vystavěn v letech 1848–1851 za faráře P. Josefa Smika. Jeho délka je 37 m, šířka 14m. Věž je 36 m vysoká.

Na hlavním oltáři se nachází obraz sv.Jana Křtitele, na bočních oltářích je Panna Maria Růžencová a sv. Bartoloměj. Ve výklencích v lodi kostela vlevo jsou umístěny sochy Pána Ježíše – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Panny Marie Lurdské, vpravo je křtitelnice a pomník padlých. V lodi kostela na levé straně jsou umístněny sochy sv. Jana Sarkandra, sv.Terezie z Lisieux a malá socha sv.Antonína z Padovy. Na pravé straně jsou sochy sv.Františka z Assisi a sv.Josefa. V malé kapli vlevo od hlavního vchodu je sousoší Panny Marie Bolestné. Křížová cesta je z roku 1917.

Hody (patrocinium) se slaví na svátek Narození sv.Jana Křtitele. Posvěcení kostela si připomínáme o růžencové pouti druhou neděli v říjnu.

Komentáře