Kaple sv.Cyrila a Metoděje

Kaplička je postavena na staré cestě, která vede od újezdského hřbitova směrem na Polichno.

Je postavena na památku Cyrila Pijáka z Újezdce, narozeného 15.2.1885, který odešel s první výzvou v roce 1914 do války. V listě, který napsal domů 10.10.1914, stálo:

„Milá mamičko, všechny vás co nejsrdečněji pozdravuji a sdělím vám svoje přání. Kdybych se nevrátil, tak postavte v „čertoryji“ kapličku, menší a dáme tam svatého Cyrila a Metoděje na památku. Já jsem dosavad zdravý a jak bude dál, dá Bůh. Tak vás ještě jednou já moc pozdravuji všecky vespolek, aby bylo mému přání vyhověno. S Bohem.“

Razítko 20.10.1914 Fel­dpostkorrespon­denzkatta 10.Kompanie.

Cyril Piják padl v zimě toho roku. Přání splnil jeho bratr František Piják, rolník, Újezdec č.p.54.

Kaplička byla posvěcena 5.července 1933.