Dodatky kancionálu


1. My, tvé dítky

2. Bože před tvou velebností

3. Vstalť jest této chvíle

4. Proč, apoštolé

5. Ze všech srdcí – kancionál dodatek 038

6. Pojď k Spasiteli – kancionál 781

7. Sbohem má radosti – kancionál dodatek 034

8. Růže krásná – kancionál dodatek 020

9. Ó Maria, v každé době

10. Ó Matko Páně – kancionál dodatek 008

11. Nastokrát buď pozdravena – kancionál dodatek 006

12. Maria, tvoje jméno

13. Tobě ke cti svatý Jene 

14. Buď od nás vřele