Živý růženec v naší farnosti

Živý růženec tvoří lidé z naší farnosti, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy dvacet lidí se spojuje do jedné růže, která je tvořena z dvaceti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku. Skupinka živého růžence složená z pěti lidí se tak denně pomodlí celý růženec.

Celkem mám v naší farnosti sedm růžencových růží, to je 140 členů (80 v Těšově, 60 v Újezdci). To znamená, že denně se pomodlíme 28 růženců.

Za časů našich babiček se tzv. „cedulky“ s jednotlivými tajemstvími měnily („vekslovaly“) každý týden. Nyní má každý člen živého růžence papírovou kartičku s obrázkem a modlí se desátek pořád stejný.

Jednou do roka na naši růžencovou pouť je sloužena mše svatá za všechny živé i zemřelé členy živého růžence.

Připojit se k živému růženci se může kdokoliv a kdykoliv. Kontaktní osoby pro připojení se k modlitbě:

Těšov: Jiřina Závišková, Pod Rubanisky 200

                        Božena Manová, Dr. Horáka 8

Újezdec:          Helena Manová, Kříby 281

 

Historie živého růžence

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Později založila společenství 10 lidí,  které podporovalo šíření evangelia modlitbou i financemi.