Kaple sv.Bartoloměje

Uprostřed obce Polichno odpradávna stávala zvonice. Bývalá hostinská z Polichna Marie Matulíková (+1909) odkázala ve své poslední vůli 6505,– korun na postavení nové kaple. Kapli postavil r. 1913 stavitel Karel Málek z Uherského Brodu. Slavnostní posvěcení proběhlo na svatodušní pondělí roku 1914. Roku 2004 byla kaple zrekonstruována zevnitř a roku 2008 zvenku.

Kaple je zasvěcena svatému apoštolu Bartolomějovi, na jehož svátek 24.srpna jsou na Polichně hody.

Polichno je dnes součástí města Luhačovice.