Historie farnosti

První jistá zmínka o Újezdci je z roku 1371 v zemských deskách olomouckých. Existenci samostatné farnosti dokládá zmínka z roku 1408 o podacím právu (tj. právo dosazovat do farnosti faráře).

Během třicetileté války roku 1630 farnost zanikla, farníci byli přifařeni k šumické farnosti.

Roku 1785 byla farnost obnovena z obcí Újezdec, Těšov, Polichno a Maršov.

Po pětadvaceti letech hrozilo nové zrušení farnosti z důvodu špatného stavu kostela. Hrozilo jeho zřícení. Kostel se povedlo částečně opravit a roku 1851 byl postaven kostel nový.

Roku 1940 byla postavena nová fara.

Komentáře

Finding Coach Outlet that napsal guolong (bez ověření)
Coach Outlet Online I knew napsal guolong (bez ověření)