Historie farnosti

První jistá zmínka o Újezdci je z roku 1371 v zemských deskách olomouckých. Existenci samostatné farnosti dokládá zmínka z roku 1408 o podacím právu (tj. právo dosazovat do farnosti faráře).

Během třicetileté války roku 1630 farnost zanikla, farníci byli přifařeni k šumické farnosti.

Roku 1785 byla farnost obnovena z obcí Újezdec, Těšov, Polichno a Maršov.

Po pětadvaceti letech hrozilo nové zrušení farnosti z důvodu špatného stavu kostela. Hrozilo jeho zřícení. Kostel se povedlo částečně opravit a roku 1851 byl postaven kostel nový.

Roku 1940 byla postavena nová fara.

Komentáře

Coach Outlet Online I knew all along that it would notCoach Outlet last. Even in April I was sayingCoach Factory Outlet that winter would soon be hereCoach Outlet Online Yet somehow it had begun to seemCoach Factory Outlet possible lately that a miracleCoach Outlet Store Online might happen, that summer mightCoach Outlet Store Online drift on and on through the monthsCoach Factory Outleta final upheaval to crown a wonderfulCoach Outlet year. The celery settled thatCoach Outlet Last night with the celery Coach Handbags Outlet autumn came into its ownCoach Outlet There is a crispnessabout celeryCoach Outlet that is of the essence of OctoberCoach Outlet It is as fresh and clean as a rainyCoach Outlet Online day after a spell of heat. It cracklesTrue Religion Jeans pleasantly in the mouth. MoreoverTrue Religion Outlet it is excellent, I am toldTrue Religion for the complexion. One is alwaysMichael Kors Outlet hearing of things which are goodMichael Kors Outlet Store for the complexion, but there is noMichael Kors Outlet Online doubt that celery stands high onMichael Kors Outlet the list. After the burns andChanel Handbags freckles of summer one is in Louis Vuitton need of something. How good that Louis Vuitton Outlet celery should be there at one's elbow