Ohlášky

30. neděle v mezidobí

V dané epidemiologické situaci se mohou bohoslužby účastnit v kostele kněz a ti, kdo zajišťují bohoslužbu. Je pochopitelné, že dáme přednost těm, na jejichž úmysl bude mše svatá obětována.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu. Je doporučené: na stůl sváteční ubrus, kříž, hořící svíci a květinu.

Každý den budu za vás a na váš úmysl obětovat mši svatou v kostele. Můžete se spojit duchovně, bohoslužby budou konány v obvyklém čase. 

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BÝVÁ DENNĚ PŘÍSTUPNÁ PŘEDSÍŇ KOSTELA.

V NEDĚLI BUDE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ DEN K OSOBNÍ ADORACI.  NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST OLTÁŘNÍ K OSOBNÍ ADORACI BUDE VYSTAVENA OD 14:00 DO 16:00 HODIN.

V neděli bude kostel otevřený k návštěvě jednotlivců od 9:00 do 18:00 hodin. Od 14:00 do 16:00 budu k zastižení v kostele k případnému duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření, na požádání je možné i malé skupince podat Eucharistii.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie.

Odpustky pro duše v očistci: ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

30. neděle v mezidobí 

25.10.    
9:45 za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a + rodinu                                                         T95
   
Pondělí 26.10.    
17:30 Za + Al. Pijáka k 20 výročí úmrtí
Úterý 27.10. 7:30 za sestru, ž. a + rodinu
   

Středa

 Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

28.10.    
17:30 za + Josefa a Ladisla Janoškovy
čtvrtek 29.10.    
17:30 za maminku, ž. a + rodinu
Pátek 30.10.    
17:30 za farníky

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

31.10. 7:30  
   

 

31. neděle v mezidobí

 Slavnost VŠECH SVATÝCH

1.11.    
9:45 za farníky
   

29. neděle v mezidobí

Podle nařízení vlády ČR se může shromažďovat ve vnitřních prostorách jen šest lidí, proto i my budeme omezení na šest účastníků na bohoslužbách v lodi kostela. Je pochopitelné, že dáme přednost těm, na jejichž úmysl bude mše svatá obětována.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu. Je doporučené: na stůl sváteční ubrus, kříž, hořící svíci a květinu. 

Každý den budu za vás a na váš úmysl obětovat mši svatou v kostele i s tou malou hrstkou farníků. 

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BÝVÁ DENNĚ OTEVŘENA PŘEDSÍŇ KOSTELA.

V NEDĚLI BUDE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ DEN K OSOBNÍ ADORACI.  NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST OLTÁŘNÍ K OSOBNÍ ADORACI BUDE VYSTAVENA OD 14:00 DO 16:00 HODIN.

V neděli bude kostel otevřený k návštěvě jednotlivců od 9:00 do 18:00 hodin. Od 14:00 do 16:00 budu k zastižení v kostele k případnému duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření, na požádání je možné i malé skupince podat Eucharistii.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie.

DOTAZY JE MOŽNÉ VYŘÍDIT TELEFONEM NA Č. 604 623 087

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

Den modliteb za misie

 29. neděle v mezidobí 

18.10.    
9:45 na poděkování Pánu Bohuza dar zdraví a B. požehnání pro živou rudinu
   
Pondělí 19.10.    
17:30  za misie
Úterý 20.10. 7:30  
   

Středa

 Blahoslaveného Karla Rakouského

21.10.    
17:30 ZA FARNÍKY

Čtvrtek

Sv. Jana Pavla II.,          

papeže

22.10.    
17:30  
Pátek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23.10.    
17:30  

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

24.10. 7:30  
   

 

30. neděle v mezidobí 

25.10.    
9:45 za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a +rodinu                 T95