Ohlášky

1. neděle adventní

Žehnání symbolu adventu – žehnání adventních věnců i pro naše domovy.

V dané epidemiologické situaci nařízení vlády ČR se mohou bohoslužby účastnit v kostele kněz, 20 věřících a ti, kdo zajišťují bohoslužbu. Je pochopitelné, že dáme přednost těm, na jejichž úmysl bude mše svatá obětována.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu. Je doporučené: na stůl sváteční ubrus, kříž, hořící svíci a květinu.

Každý den budu za vás a na váš úmysl obětovat mši svatou v kostele. Můžete se spojit duchovně, bohoslužby budou konány v obvyklém čase. 

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BÝVÁ DENNĚ PŘÍSTUPNÁ PŘEDSÍŇ KOSTELA.

V NEDĚLI BUDE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ DEN K OSOBNÍ ADORACI.  NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST OLTÁŘNÍ K OSOBNÍ ADORACI BUDE VYSTAVENA OD 14:00 DO 16:00 HODIN.

V neděli bude kostel otevřený k návštěvě jednotlivců od 9:00 do 17:00 hodin. Od 14:00 do 16:00 budu k zastižení v kostele k případnému duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření, na požádání je možné i malé skupince podat Eucharistii.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie.

Do 13. prosince 2020 si můžete nechat zapsat v sakristii vaše úmysly na mše svaté na celý příští rok 2021.

Ve středu bude katecheze pro školáky.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Farnost Dolní Němčí nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.online nebo v mobilní aplikaci Roráty 2020, která je ke stažení na Google Play.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. prosince 2020.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

1. neděle adventní

 

 

29.11.

    žehnání adventních věnců
9:45 za + Marii Řezníčkovu a živou rodinu
   

Pondělí

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

30.11.    
17:30 za + Josefa Čičalu, rodiče a sorozence
Úterý 1.12. 7:30  za farníky
   
Středa 2.12.    
17:30 za + manžela a živou rodinu                    Ú252

Čtvrtek

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

3.12.    
17:30 za nemocné farníky

Pátek

První pátek v měsíci

4.12.    
17:30 za + Fr-ku a Fr. Josefíkovy
Sobota 5.12. 7:30 za + ro. Josefíkovy a snachu Ludmilu
   

 

2. neděle adventní

 

 

6.12.

   
9:45 za + Marii Patákovu, živou a + rodinu