Ohlášky

6. neděle v mezidobí

Příští neděli se bude konat sbírka Haléř sv. Petra.

Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny předškoláky a jejich rodiče na další setkání v Předškoliččce, tentokrát plné pohybu a her. Setkání proběhne ve středu 19. února od 16 hodin v budově 1. stupně na Jirchářské.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

6. neděle v mezidobí

16.2. 7:45 za farníky
9:45 za + Annu Šišákovu, sestry Anežku a Marii
   
Pondělí 17.2.    
17:30  
Úterý 18.2. 7:30 za synovce, ž. a + rodinu
   
Středa 19.2.    
17:30 za dobrodince
Čtvrtek 20.2.    
17:30 za ž. a + rodinu Lekešovu a Manovu
Pátek               21.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za ž. a + r. Mudrákovu

Sobota

 Stolce sv. Petra, apoštola

22.2.    
17:00  bohoslužba v Polichně

 

 

7. neděle v mezidobí

23.2. 7:45 za farníky
9:45 za mládež
   

5. neděle v mezidobí

V úterý 11. února, kdy slavíme Světový den nemocných, v 17:00 hodin bude bohoslužba za nemocné, při ní udělím společně v kostele svátost pomazání nemocných všem nemocným a starším 65 let. Při udělování svátosti nemocných nerozhoduje věk, ale zdravotní stav.

V sobotu 15. února bude na faře v 13:30 setkání třeťáků – budoucích prvokomunikantů a jejich rodičů. 

Oznamujeme, že klášterní kostel v Uherském Brodě bude uzavřen od pondělí 10.2. do minimálně pátku 27.3.2020 kvůli stavebním úpravám presbytáře. Od pondělí 10.2. budou bývat všechny mše svaté (pondělí – sobota 7:00, neděle 8:45 a zpovídání ve čtvrtek dopoledne a v pátek odpoledne) ve farním kostele.

Autobus na plesdo Dolního Němčípojede 15. února 2020

Můžete využít autobusu, který pojede z těchto zastávek:

19:00 - Újezdec (zastávka u prodejny potravin)
19:10 - Uherský Brod (Mariánské náměstí)
19:15 - Nivnice (zastávka U váhy)
Dolní Němčí - kulturní dům
19:35 - Vlčnov (u kostela)
19:40 - Hluk (zastávka Sport)
Dolní Němčí - kulturní dům 

Zpátky pojede autobus nejdříve do Hluku a Vlčnova v 01:30 hodin.
A pak v 02:00 hodin do Nivnice, Uherského Brodu a Újezdce.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

5. neděle v mezidobí

9.2. 7:45 za farníky
9:45 za dobridince
   

Pondělí

Památka sv. Scholastiky, panny

10.2.    
17:30  

Úterý

Nezávazná památka Panny Marie Lurdské

11.2.   Den modliteb za nemocné
17:00 za nemocné
Středa 12.2.    
17:30 na poděkování P. B. za 80 r. života a ž. r.     Ú3
Čtvrtek 13.2.    
17:30 za nemocného syna
Pátek 14.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Fr. Lekeše a duše v oč.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                              

15.2. 7:30 za živou rodinu a + rodiče                            Ú69
   

 

 

6. neděle v mezidobí

16.2. 7:45 za farníky
9:45 za + Annu Šišákovu, sestry Anežku a Marii
   

Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné a seniory. Ty, které navštěvuji ve čtvrtek, mimořádně navštívím ve středu. Prosím, vyřiďte jim tuto změnu.

Milí farníci, v sobotu 15. února je Děkanátní krojovaný ples v Dolním Němčí (vstupenky si můžete zakoupit na faře). Obracíme se na vás s prosbou o dary do tomboly, které přineste na faru nejpozději do neděle 9. února. Můžete přinést i finanční částku, za kterou se nějaká cena pořídí. Děkujeme. 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu

2.2. 7:45 za farníky
9:45 za dobrodince
   

Pondělí

Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

3.2.    
17:30 Za + Fr. a Jiřinu Matúšovy a rodinu
Úterý 4.2.    
15:00 pohřeb paní Marie Pijákové

Středa

 Památka sv. Agáty, panny a mučednice

5.2.    
17:30  ze duše v očistci                                                T222

Čtvrtek

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

6.2.    
17:30 za + Fr. Mana, manželku, rodiče a duše v oč.

Pátek

První pátek v měsíci

7.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Josefa Miklše a rodiče

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

8.2. 7:30 za + Miroslava Škubala
   

 

 

5. neděle v mezidobí

9.2. 7:45 za farníky
9:45 za dobridince
   

3. neděle v mezidobí

Autobus do Šternberku odjede v sobotu 1.2. ze zastávek z Těšova a Újezdce v 7hodin.

Příští neděli o svátku Uvedení Páně do chrámu slavíme Světový den zasvěceného života.

Můžete si zakoupit na faře vstupenky na děkanátní krojovaný ples, který bude v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Cena vstupenky je 150 Kč. (Krojovaní dostanou na plese bonus v ceně vstupenky.) Podle množství prodaných vstupenek se bude plánovat svoz autobusem. Přehled volných míst najdete na webu plesu - www.dekanatniples.maweb.eu

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

3. neděle v mezidobí

26.1. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Čičalovu a Trčkovu
17:00 Třetí den setkání modlitby společenství Modlitby matek a adorace NSO
Pondělí 27.1.    
17:30 za + ro. a prarodiče Bachůrkovy, Bistré a duše v očistci

Úterý

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

28.1.    
7:30  
Středa 29.1.    
17:30 za zdraví pro syna a Boží požehnání          Ú3
Čtvrtek 30.1.    
17:30 za + ro. Kůrovy a Pláškovy

Pátek

Památka sv. Jana Boska, kněze

31.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Vladimíra Josefíka, dvoje ro. a živou r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

1.2. 7:30 za + syna, manžela a živou r. Šidlovu
   

 

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

2.2. 7:45 za farníky
9:45 za dobridince
   

2. neděle v mezidobí

„Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a  spočítána. V letošním ročníku jsem vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení –více informací na plakátku. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo.“     Díky!

Od 18. do 25. ledna bude Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Centrum pro rodinu Uherský Brod pořádá v sobotu 1. února 2020 zájezd na Hromniční pouť matek do Šternberku. Pojede autobus, můžete se zapsat na papír v kostele na stolku za lavicemi. Více informací najdete na plakátku na vývěsce v předsíni kostela.

Můžete zakoupit na faře vstupenky na děkanátní krojovaný ples, který bude v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Cena vstupenky je 150 Kč. (Krojovaní dostanou na plese bonus v ceně vstupenky.) Podle množství prodaných vstupenek se bude plánovat svoz autobusem. Přehled volných míst najdete na webu plesu - www.dekanatniples.maweb.eu

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

2. neděle v mezidobí

19.1. 7:45 za + St. Kovaříka a rodiče
9:45 za farníky
   
Pondělí 20.1.    
17:30 za + ro. Zajícovy a duše v očistci

Úterý

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

21.1.    
7:30  za jednotu křesťanů
Středa 22.1.    
17:30 za + ro. Samkovy a jejich děti
Čtvrtek 23.1.    
17:30 za + ro. Stanislava a Marii Haluzovy a duše v oč.

Pátek

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

24.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Fr. Vaculíka a živou r.

Sobota

 Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

25.1. 7:30 za + ro. Maršovské a živou r.
17:00  bohoslužba v Polichně

 

3. neděle v mezidobí

26.1. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Čičalovu a Trčkovu
   

2. neděle po Narození Páně

Děkuji všem, kdo se jakkoliv zapojili do pořádání Tříkrálové sbírky.

V pondělí 6. ledna bude slavnost Zjevení Páně. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu. Při bohoslužbě bude požehnána voda, kadidlo a křída.

Od zítřka, pondělí 6. 1. 2020 si můžete zakoupit na faře vstupenky na děkanátní krojovaný ples, který bude v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Cena vstupenky je 150 Kč. (Krojovaní dostanou na plese bonus v ceně vstupenky.) Podle množství prodaných vstupenek se bude plánovat svoz autobusem. Přehled volných míst najdete na webu plesu - www.dekanatniples.maweb.eu 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

2. neděle po Narození Páně

5.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Annu Milkovou, bratry a švagra
   

Pondělí

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

6.1.    
17:30 za pokřtěné v naši farnosti v roce 2019
Úterý 7.1.    
7:30  
Středa 8.1.    
17:30 ZA TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY
Čtvrtek 9.1.    
17:30 za + Fr. a Ludmilu Vlčnovské a ž. r.
Pátek 10.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Marii Řezníčkovou a ž. r.
Sobota 11.1.    
17:00 BOHOSLUŽBA V POLICHNĚ

 

SVÁTEK

KŘTU PÁNĚ

12.1. 7:45 za farníky
9:45 za + rodiče Lekešovy a syna Jaroslava
   

Svátek Svaté Rodiny Ješíše, Marie a Josefa

Ve středu 1. ledna bude slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Ve čtvrtek v 15 hodin se uskuteční pravidelné setkání seniorů v klubovně ve faře.

Sobotu 4. ledna 2020 proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Ve 13 hodin bude v kostele požehnání koledníkům a po něm se rozejdou do ulic ke Tříkrálové koledě spojené se sbírkou pro potřebné. Vydání oblečení a informace rodičům dětí, dětem a vedoucím skupinek bude ve středu 1. ledna 2020 po hrubé mši svaté.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

29.12. 7:45 za farníky
9:45 za manžely a jejich rodiny
   
Pondělí 30.12.    
14:00 pohřeb paní Jiřiny Balcarové
Úterý                                                                         31.12.    
17:00  na poděkování

Středa

 SLAVNOST MATKY BOŽÍ,

PANNY MARIE

1.1. 7:45  za + Václava Lekeše, syna Petra a Stanislava
9:45 za farníky

Čtvrtek

Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

2.1.    
17:30  

Pátek

Nejsvětějšího jména Ježíš

první pátek v měsíci

3.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30  
Sobota              4.1. 7:30 za + rodiče a bratra                                Ú144
13:00 požehnání koledníkům

 

 

2. neděle po Narození Páně

5.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Annu Milkovou, bratry a švagra
   

4. neděle adventní

Zítra bude v naší farnosti adorační den. Začne ráno mši svatou. Po celý den bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. V 16:30 hodin bude společná adorace s biřmovanci v rámci přípravy před biřmováním a v 17:30 mše svatá. Biřmovanci ať se shromáždí v kostele v 16:30 na lavičkách před lavicemi. Prosím, napište se na rozpis adorační služby na papír, který je na stolku za lavicemi.

Svíce na Betlémské světlo si můžete zakoupit v kostele vzadu.

Plamínek z betlémské jeskyně Narození si můžete zapálit v předsíni kostela.

V sobotu 4. ledna 2020 proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosím děti, které se chtějí zúčastnit koledování, aby se přihlásily po mši svaté v sakristii. Vydání oblečení a informace rodičům dětí, dětem a vedoucím skupinek bude ve středu 1. ledna 2020 po hrubé mši svaté.

Ve středu bude slavnost Narození Páně. Je to závazný zasvěcený svátek.

Všední dny v týdnu jsou oktávem vánočním.

Příští neděli bude svátek Svaté Rodiny, při hrubé mši svaté bude obnova manželského slibu. Jsou zváni všichni manželé, kteří přijali svátost manželství.

Děkuji všem, kdo se jakkoliv zapojili do přípravy oslavy Narození Spasitele. Také děkuji maminkám, které připravovaly dětem v adventu o sobotách snídaně na faře.

V sobotu 28. prosince 2019 v 16 hodin se uskuteční v našem kostele vánoční koncert cimbálové muziky Ohnica a ženského sboru Čerešňa. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 15. 2. 2020 se uskuteční v Dolním Němčí Krojovaný děkanátní ples. Více informací najdete na plakátu nebo webu www.dekanatniples.maweb.eu. Předprodej vstupenek začne v pondělí 6. 1. 2020 ve farnostech.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

4. neděle adventní

22.12. 7:45 za farníky
9:45 za dar vytrvalosti ve víře pro letošní prvokomunikanty
   

Pondělí

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

23.12. 7:30 za všechny kdo pečují o náš kostel
17:30 za Vlastu Šmídovu, syna a živou rodinu

Úterý

ŠTĚDRÝ DEN

24.12. 15:00 za děti a mládež
22:00 za přítomné a na jejich úmysly

Středa

 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

25.12. 7:45 za živou rodinu 
9:45 za farníky

Čtvrtek

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

26.12. 7:45 za synovce
10:00  BOHOSLUŽBA V POLICHNĚ

Pátek

SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

27.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za muže naši farnosti

Sobota

 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ

28.12. 7:30 za pronásledované pro víru
16:00  vánoční koncert

 

SVÁTEK SVATÉ RODINY

JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

29.12. 7:45 za farníky
9:45 za manžely a jejich rodiny
   


3. neděle adventní

V adventu jsou roráty s dětmi ve středu v 17:30 spojené s katechezí a v sobotu v 7:30.

V pondělí 23. prosince bude v naší farnosti adorační den. Začne ráno mši svatou. Po celý den bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. V 16:30 hodin bude společná adorace s biřmovanci v rámci přípravy před biřmováním a v 17:30 mše svatá. Biřmovanci ať se shromáždí v 16:30 na lavičkách před lavicemi. Prosím, napište se na rozpis adorační služby na papír, který je na stolku za lavicemi.

Svíce na Betlémské světlo si můžete zakoupit v kostele vzadu.

Plamínek z betlémské jeskyně Narození si můžete zapálit v předsíni kostela jako obvykle. Světlo z Betléma donesou skauti v pátek vpoledne.

Příští sobotu 21. prosince budete mít možnost si odpoledne od 14 do 15:30 hodin vykonat vánoční svatou zpověď. Budou zde zpovídat i cizí kněží. 

V sobotu 4. ledna 2020 proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosím děti, které se chtějí zúčastnit koledování, aby se přihlásily po mši svaté v sakristii. Vydání oblečení a informace rodičům dětí, dětem a vedoucím skupinek bude ve středu 1. ledna 2020 po hrubé mši svaté.

Nahlaste v sakristii vaše nemocné či přestárlé členy rodiny, farníky, které pravidelně kněz nenavštěvuje, aby i oni mohli přijmout svátosti. Kněz je rád navštíví.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

3. neděle adventní

15.12. 7:45 za farníky
9:45 za rodiny
   
Pondělí 16.12.    
17:30  
Úterý 17.12. 7:30  
   
Středa 18.12.    
17:30 za + Ludmilu Ďurďovu, manžela, bratra a ž. r.
Čtvrtek 19.12.    
17:30 za + ro. Hanákovy, Poluchovy a živou r.
Pátek 20.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za živou rodinu a + ro. Moravanské
Sobota 21.12. 7:30 za + ro. Pijákovy, d. v oč. a ž. r.                 Ú206
   

 

 

4. neděle adventní

22.12. 7:45 za farníky
9:45 za dar vytrvalosti ve víře pro letošní prvokomunikanty
   

2. neděle adventní

V adventu jsou roráty s dětmi ve středu v 17:30 spojené s katechezí a v sobotu v 7:30. Maminky se rozhodly, že pro děti v sobotu po bohoslužbě připraví společnou snídani na faře. Rodiče pošlete své děti, aby se více vzájemně poznaly. Na snídani je zván i doprovod malých dětí. Děti ať si nosí na roráty lampičky, nejlépe se světlem na baterii.

V pondělí bude slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Nahlaste v sakristii vaše nemocné či přestárlé členy rodiny, farníky, které pravidelně kněz nenavštěvuje, aby i oni mohli přijmout svátosti. Rád je navštívím.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

2. neděle adventní

8.12. 7:45 za farníky
9:45 za rodinu a na její úmysl
   

Pondělí

Slavnost Panny Marie,

počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9.12.    Doporučený svátek
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Úterý 10.12. 7:30  za nemocné
   
Středa 11.12.    
17:30 za děti a školáky
Čtvrtek 12.12.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

13.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za dvoje + rodiče a prarodiče

Sobota

 Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

14.12. 7:30 za + Annu Červenkovu
   

 

 

3. neděle adventní

15.12. 7:45 za farníky
9:45 za rodiny