Ohlášky

K V Ě T N Á   N E D Ě L E

Vláda ČR vyhlásila pro celou republiku 12. 3. 2020 nouzový stav a další závazná nařízení, která platí od 16. 3. 2020 a tato pravidla jsou upravována a závazná.

BOHOSLUŽBY V KOSTELE S ÚČASTÍ LIDU NEBUDOU.

PŘÍPADNÝ POHŘEB SE BUDE KONAT JEN ZA PŘÍTOMNOSTI NEJBLIŽŠÍ RODINY.

VŠECHNA NAPLÁNOVANÁ SETKÁNÍ SE RUŠÍ.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ.

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BUDE DENNĚ OTEVŘENA PŘEDSÍŇ KOSTELA.

V NEDĚLI, ZELENÝ ČTVRTEK A BÍLOU SOBOTU BUDE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ DEN K OSOBNÍ ADORACI. 

DOTAZY JE MOŽNÉ VYŘÍDIT TELEFONEM NA Č. 604 623 087.

Květná neděle se slaví jako světový den mládeže, proto doporučuji všem mladým pořad vysílaný v sobotu 4. 4. 2020 na TV Noe v 17:00 hodin. 

Každý den budu za vás a na váš úmysl obětovat mši svatou v kostele bez účasti lidu.

I tuto neděli bude kostel otevřený k návštěvě jednotlivců od 9:00 do 18:00 hodin.

V předsíni kostela si vezměte požehnaný paškálek a dětem časopisy a dopis kardinála Duky.

Dnes od 14:00 do 16:00 budu k zastižení v kostele k případnému duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření.

Dnes začíná Svatý týden. Zvlášť významné jsou dny:

Zelený čtvrtek: připomínáme si ustanovení Eucharistie, svátost kněžství a smrtelnou úzkost Pána Ježíše v Getsemanské zahradě.

Velký pátek: vzpomínáme na utrpení, smrt a uložení mrtvého těla Pána Ježíše do hrobu. Je to den přísného postu od masa a ujmy.

Bílá sobota: po celý den bdí církev u hrobu Pána Ježíše, až v noci si připomínáme Kristovo zmrtvýchvstání, slavíme křestní bohoslužbu a zpíváme radostné velikonoční aleluja.

Příští neděli bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční.

P. Jiří Rek, farář