Ohlášky

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

I nadále v době pandemie budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Do kostela „se šesti R“. Na bohoslužby konané příští sobotu a neděli si můžete vzít místenku, kterou najdete v kostele na magnetické tabuli pod kůrem.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu.

V měsíci červenci 2021 plánujeme výmalbu našeho kostela. Rozpočet této náročné práce činí 388 400,- korun. Bude také nutné obnovit kostelní koberce. Tyto investice můžete průběžně podpořit darem do kasičky na stolku za lavicemi. Na větší dar je možné vystavit potvrzení pro odečet z daní.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 

18.4.

7:45 za farníky
9:45 za dvoje + rodiče a duše v očistci
   
Pondělí 19.4.    
17:30 za + Marii a Rudolfa Příhodovy a živou r.
Úterý 20.4.    
15:00  pohřeb pana Josefa Bližňáka
Středa 21.4.    
17:30 za manžely Jančaříkovy, Kročilovy, Jančovy a zetě Františka
Čtvrtek 22.4.    
17:30 za + Tomáše Lekeše, + sourozence a rodiče

Pátek

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

23.4.    
17:30 za + manžela, dvoje rodiče a prarodiče     T262
Sobota 24.4.    
17:00 za Boží požehnání pro živou r., + ro. Kelíškovy a Janoškovy

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 

25.4.

7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro živou rodinu
   

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

I nadále v době pandemie budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Do kostela „se šesti R“.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu.

Sbírka na potřeby Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci konaná minulou neděli vynesla 17 117 korun. Při velkopáteční sbírce jsme do kasičky vložili na podporu chrámů ve Svaté zemi 11 267 korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

V měsíci červenci 2021 plánujeme výmalbu našeho kostela. Rozpočet této náročné práce činí 388 400,- korun. Bude také nutné obnovit kostelní koberce. Tyto investice můžete průběžně podpořit darem do kasičky na stolku za lavicemi. Na větší dar je možné vystavit potvrzení pro odečet z daní.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

11.4. 7:45 za + manžela, živou r. Kučerovu a Frydrychovu
9:45 za farníky
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství, Te Deum a svátostné požehnání
Pondělí 12.4.    
17:30 za ty, kdo pečují o kostel
Úterý 13.4. 7:30 za + P. Antonína Koláře
   
Středa 14.4.    
17:30 za + rodiče Čanikovy a živou rodinu
Čtvrtek 15.4.    
17:30 za akolyty, lektora, kostelníky, varhaníky a ministranty
Pátek 16.4.    
17:30 za + Rostislava Doležálka, rodiče a živou r.
Sobota 17.4.    
17:00 za + rodiče Pijákovy a živou r.                     

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 

18.4.

7:45 za farníky
9:45 za dvoje + rodiče a duše v očistci