Ohlášky

24. neděle v mezidobí 

I nadále budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti.

V pátek 17. září v 18:30 bude na faře setkání členů Ekonomické  rady farnosti.

V sobotu 18. září v 13:30 bude na faře příprava dětí čtvrté třídy ke svátostem. Je-li to možné ať s nimi přijdou i jejich rodiče.

 

S rozvrhem výuky náboženství ve škole se můžete seznámit, je vyvěšen na nástěnce v kostele a farním Webu.

Ve školním roce ve středu při mši svaté bývá pravidelně katecheze pro školní mládež prvního stupně ZŠ.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly
24. neděle v mezidobí 12.9. 7:45 za + Marii Kovaříkovu, dvoje rodiče a živou r. 
9:45 za + Marii Šmídovou, dvoje rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
   

Pondělí

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

13.9.    
17:30 za farníky

Úterý

Svátek Povýšení svatého Kříže

14.9. 7:30 za živou a + rodinu                                        Ú144
   

Středa

 Památka Panny Marie Bolestné

15.9.    
17:30 za + Marii Kubíkovu, syna a živou rodinu     T214

Čtvrtek

Památka sv. Ludmily, mučednice

16.9.    
17:30 za živé a + Ludmily z farnosti
Pátek 17.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Františka Uhra a duše v očistci

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

18.9. 7:30 na poděkování za 50 roků společného života a živou rodinu
   

 

25. neděle v mezidobí

 

19.9.

7:45 za + Dr. Martu Juřeníkovu, Annu Červenkovu a duše v očistci
9:45 na poděkování za 40 roků společného života a živou rodinu
   

23. neděle v mezidobí 

I nadále budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti.

Ve čtvrtek bude na faře v 15 hodin setkání seniorů.

Dnes, v neděli odpoledne 5. září 2021 bude odjíždět autobus na farní pouť k Panně Marii na Provodov z autobusových zastávek v 13:00 hodin. Zapište se, v autobuse jsou ještě volná místa.

V pátek 10. září v 18:50 bude na faře setkání členů Pastorační rady farnosti.

V sobotu 11. září 2021 se koná pouť našeho děkanátu za posvěcení našich rodin a nová kněžská povolání na Velehradě. Zájemci o dopravu autobusem se mohou přihlásit.

V sobotu 18. září v 13:30 bude na faře příprava dětí z loňské třetí třídy ke svátostem. Je-li to možné ať s nimi přijdou i jejich rodiče.  

S rozvrhem výuky náboženství ve škole se můžete seznámit, je vyvěšen na nástěnce v kostele a farním Webu.

Ve školním roce v pondělí po večerní mši svaté bude pravidelně společná modlitba Večerních chval z breviáře. Zájemci jsou srdečně vítáni.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

23. neděle v mezidobí

 

5.9.

7:45 za r. Řehákovu, Šobáňovu a + rodiče
9:45 za farníky
14:30 poutní bohoslužba v Provodově
Pondělí 6.9.    
17:30 za + rodiče Příhodovy a vnuka Michala
Úterý 7.9. 7:30 za farníky
   

Středa

 Svátek Narození Panny Marie

8.9.    
17:30 za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1956
Čtvrtek 9.9.    
17:30 na poděkování za 60 let života a 40 let manželství
Pátek 10.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + rodiče Lekešovy, dceru, syna a živou r.

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

11.9.   bohoslužba nebude
15:00 Pouť na Velehradě za posvěcení rodin a nová kněžská povolání

 

24. neděle v mezidobí

 

12.9.

7:45 za + Marii Kovaříkovu, dvoje rodiče a živou r. 
9:45 za + Marii Šmídovou, dvoje rodiče a dar zdraví pro živou rodinu