Ohlášky

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Májová pobožnost bude v pondělí a ve středu před mši svatou. V úterý v 18:00 u kaple v Těšově. 

Po slavnosti Seslání Ducha Svatého začíná liturgické mezidobí 8. týdnem.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2023 hod. úmysly

 

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                        

 

28.5.

7:45 za farníky
9:45 za dar míru pro Ukrajinu a svět
   

 Pondělí

Památka Panny Marie, Matky církve

29.5.    
17:30 za + rodiče Pančochovy, dceru, zetě a živou r.

Úterý

Nezávazná památka sv. Zdislavy

30.5. 7:30 na úmysl papeže
   

 Středa

Svátek Navštívení Panny Marie

31.5.    
17:30 za + rodinu Šobáňovu, Šupinovu a živou r.

Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

1.6.    
17:30 za + Ladislava Torala, dvoje ro. a živou rodinu               

Pátek

První pátek v měsíci

2.6. 17:30 za + rodiče a prarodiče Josefíkovy a duše v oč.
po mši společná adorace NSO

Sobota                                

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

3.6. 7:30 za + Dominika Kůru, manželku a duše v očistci
   

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 Den prvního

svatého přijímání dětí

 

4.6.

7:45 na poděkování při životním výročí a ž. r.     Ú203
9:45 za prvokomunikanty a všechny rodiny
   

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Sbírka na pronásledované křesťany vynesla 12 980 korun. Všem dárcům upřímně děkuji. 

Májová pobožnost bude v pondělí v 18:30 a ve středu v 17:30 před mši svatou. V úterý v 18:00 u kaple v Těšově.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2023 hod. úmysly
7. neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky 21.5. 7:45 za rodiče Červenkovy a duše v očistci
9:45 za farníky
   
 Pondělí 22.5.    
18:30 NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU O B. POŽEHNÁNÍ
Úterý 23.5.    
7:30 NA ÚMYSL Smírných obětí
 Středa 24.5.    
17:30 za + rodiče Ďurďovy, živou a + rodinu
Čtvrtek 25.5.    
17:30 za + manžela, maminku a + rodinu               Ú314

Pátek

Památka sv Filipa Neriho, kněze

26.5. 17:30 za + Marii a St. Bartošovy a živou r.
po mši soukromá adorace NSO
Sobota 27.5.    
18:00 bohoslužba v Polichně

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

28.5.

7:45 za farníky
9:45 za dar míru pro Ukrajinu a svět