Ohlášky

7. neděle velikonoční

BOHOSLUŽBY V KOSTELE BUDOU V OBVYKLOU DOBU PODLE OHLÁŠEK, ALE PROZATÍM V OMEZENÉM POČTU ÚČASTNÍKŮ OD 25. KVĚTNA TŘISTA OSOB.

ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB AŤ DODRŽUJÍ HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ. DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY SE NACHÁZEJÍ PŘI VCHODU DO KOSTELA.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE PRO NEMOCNÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ.

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BUDE DENNĚ OTEVŘENA PŘEDSÍŇ KOSTELA.

Ve středu bude v 17:30 v kostele katecheze pro děti. Rodiče, posílejte děti na bohoslužbu ve středu 17:30 a v neděli v 9:45.

V pátek začíná devítidenní příprava před svatodušními svátky, budeme se modlit novenu k Duchu Svatému spolu s biřmovanci před mši svatou.

Žáci třetí třídy, kteří budou chodit do školy, budou mívat vyučování náboženství od 27. května do konce školního roku ve středu v 12:00 hodin. Pro ostatní ročníky se v tomto školním roce vyučování náboženství nekoná.

DOTAZY JE MOŽNÉ VYŘÍDIT TELEFONEM NA Č. 604 623 087.

P. Jiří Rek, farář 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

7. neděle velikonoční

Den modliteb za církev v Číně a zdělovací prostředky

24.5. 7:45 za živou r. Jančářovu a + rodiče                   z 5.4.
9:45 za farníky
   
Pondělí 25.5.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby

Úterý

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

26.5. 7:30 za + Annu Řezníčkovu, mažela a dva bratry
   
Středa 27.5.    
17:30 za Fr-ku a Jana Červenkovy
Čtvrtek 28.5.    
17:30 za + rodiče Šupinovy, Šobáňovy a požehnání pro živou rodinu
Pátek 29.5.    
17:30 za živou rodinu, + ro. Josefíkovy a duše v oč.

Sobota

Památka sv. Zdislavy

30.5. 7:30 za + Josefa Patku, rodiče a bratry
20:00 SVATODUŠNÍ VIGILIE - ZA POKŘTĚNÉ

 

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

31.5. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Červenkovy, Klaudovy a živou rodinu
   

6. neděle velikonoční

Vláda ČR vyhlásila pro celou republiku 12. 3. 2020 nouzový stav a další závazná nařízení, která platí od 16. 3. 2020 a tato pravidla jsou upravována a závazná.

BOHOSLUŽBY V KOSTELE S ÚČASTÍ LIDU BUDOU V OBVYKLOU DOBU PODLE OHLÁŠEK, ALE PROZATÍM V OMEZENÉM POČTU ÚČASTNÍKŮ OD 11. KVĚTNA STO OSOB.

ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB AŤ DODRŽUJÍ HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ. DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY SE NACHÁZEJÍ PŘI VCHODU DO KOSTELA.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE PROZATÍM TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ.

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BUDE DENNĚ OTEVŘENA PŘEDSÍŇ KOSTELA.

V NEDĚLI BUDE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ DEN K OSOBNÍ ADORACI DO 18 HODIN. 

Ve středu bude v 17:30 v kostele katecheze pro děti. Rodiče, posílejte děti na bohoslužbu ve středu 17:30 a v neděli v 9:45.

Čtvrteční slavnost Nanebevstoupení Páně, což je doporučený svátek budeme jej slavit ve středu jako vigilii také proto, abyste se mohli účastnit v daných karantenních omezeních po 100 lidech.

V pátek začíná devítidenní příprava před svatodušními svátky, budeme se modlit novenu k Duchu Svatému spolu s biřmovanci před mši svatou.

Žáci třetí třídy budou mívat vyučování náboženství od 27. května do konce školního roku ve středu v 12:00 hodin. Pro ostatní ročníky se v tomto školním roce vyučování náboženství nekoná.

DOTAZY JE MOŽNÉ VYŘÍDIT TELEFONEM NA Č. 604 623 087.

P. Jiří Rek, farář 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

6. neděle velikonoční

Den modliteb za pronásledované křesťany

17.5. 7:45 za farníky
9:45 na poděkování za 50 let společného života a živou rodinu                                                      z 12.4.
   
Pondělí 18.5.    
17:30 na poděkování za přijatá dobrodiní za živou rodinu                                                                   Ú188
Úterý 19.5. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

20.5.    
17:30 za + ro. Ďurďovy, syna, snachu a + r.

Čtvrtek

Slavnost Nanebevstoupení Páně

21.5.    
17:30 za + Fr. Škubala a rodiče
Pátek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22.5.    
17:30 za + manžela, ro. a duše v oč.                         Ú314
Sobota 23.5. 7:30 za + Václava Mudráka, ro. a duše v oč.
   

 

 

7. neděle velikonoční

Den modliteb za církev v Číně

24.5. 7:45 za živou r. Jančářovu a + rodiče                   z 5.4.
9:45 za farníky