Ohlášky

17. neděle v mezidobí

Světový den prarodičů a seniorů

I nadále v době pandemie budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti.

Po dobu malování našeho kostela se budou konat bohoslužby v pravidelném čase až do odvolání pod stanem ve farní zahradě.

5. srpna pojedeme autobusem na pravidelnou farní pouť na Svatý Hostýn. Zájemci zapište se co nejdřív na papír na stolku za lavicemi. Cestovné zaplatíte paní Novotné. Školáci cestovné neplatí.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

17. neděle v mezidobí

 

25.7.

7:45 za farníky
9:45 za živé a zemřelé Anny z farnosti
   

Pondělí

Památka sv. Jáchyma a Anna, rodičů Panny Marie

26.7.    
18:30  za prarodiče a seniory

Úterý

Památka sv. Gorazda a druhů

27.7. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa                                    28.7.    
18:30 za farníky

Čtvrtek

Památka sv. Marty

29.7.    
18:30 za ž. a + rodinu
Pátek 30.7.    
18:30 za + rodiče Kročovy a živou r.

Sobota

Památka sv. Ignáce z Lozoly, kněze

31.7. 7:30 za dar zdraví a Boží požehnání při životním jubileu
   

 

18. neděle v mezidobí 

 

1.8.

7:45 za farníky
9:45 za Václava Dleštíka a dvoje rodiče
   

16. neděle v mezidobí

I nadále v době pandemie budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti.

Při sbírce 4. července pro postižené tornádem na jižní Moravě jsme věnovali 94.130,- korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Od středy 21. července po dobu malování našeho kostela se budou konat bohoslužby až do odvolání pod stanem ve farní zahradě.

Příští neděli si připomeneme rodiče Panny Marie svaté Jáchyma a Annu, proto bude bohoslužba v 9:45 slavena u kaple sv. Anny v Těšově. Poprvé se také bude letos slavit Světový den prarodičů a seniorů.

5. srpna pojedeme autobusem na pravidelnou farní pouť na Svatý Hostýn. Zájemci zapište se co nejdřív na papír na stolku za lavicemi. Cestovné zaplatíte paní Novotné. Školáci cestovné neplatí.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

16. neděle v mezidobí

 

18.7.

7:45 za farníky
9:45 za + Marii Miklovu při stoletém výročí nedožitých narozenin, živou a + rodinu
   
Pondělí 19.7. 15:30  pohřeb pana Vladimíra Řeháka
18:30 za + Josefa Kundratu, ro. a živou r.
Úterý 20.7. 7:30 za + ro. Kovaříkovy a syna
   
Středa 21.7.    
18:30  za všechny, kdo se podílí na výmalbě našeho kostela

Čtvrtek

Svátek sv. Marie Magdalény

22.7.    
18:30  

Pátek

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

23.7.    
18:30 za + Anežku a Miroslava Pláškovy a duše v oč.

Sobota

Sobotní památka Panny Marie   

24.7. 7:30  
   

 

17. neděle v mezidobí 

 

25.7.

7:45 za farníky
9:45 U KAPLE V TĚŠOVĚ - za živé a + Anny z farnosti
   

15. neděle v mezidobí

 

I nadále v době pandemie budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti.

Protože se lešení v kostele před malováním začne stavět 21. července je nutné udělat přípravné práce. Prosím, aby se muži domluvili na sobotu v 9 hodin a vystěhovali z kostela těžší věci (sochy, obrazy …). Drobnější věci bychom uklidili a provedli zakrytí lavic společnými silami až v pondělí 19. července. Také by se připravil liturgický prostor v zahradě pod stanem.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

15. neděle v mezidobí

 

11.7.

7:45 za farníky
9:45 za dobrodince
   
Pondělí 12.7.    
18:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Úterý 13.7. 7:30  
   
Středa 14.7.    
18:30 za dobrodince

Čtvrtek

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

15.7.    
18:30  

Pátek

Panny Marie Karmelské

16.7.    
18:30  

Sobota

Sobotní památka Panny Marie   

17.7. 7:30 na poděkování za 60 let společného života s prosbou o požehnání pro živou rodinu
18:30  bohoslužba v Polichně

 

16. neděle v mezidobí

 

18.7.

7:45 za farníky
9:45 za + Marii Miklovu při stoletém výročí nedožitých narozenin, živou a + rodinu
   

14. neděle v mezidobí

I nadále v době pandemie budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti.

Protože nás čeká náročná práce okolo výmalby kostela, proto vás prosím o nabídku ke spolupráci, muže i ženy. Aby se spolupráce mohla organizovat, napište se na seznam dobrovolníků a uveďte vaše telefonní číslo. Bude se jednat o práce – vybavení stanu pro bohoslužby, vyklizení kostela, úklidové práce a opětovné nastěhování. Všem ochotným farníkům předem děkuji.

V pondělí o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy budou bohoslužby jako v neděli. Všichni jste zváni na bohoslužbu.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

14. neděle v mezidobí

 

4.7.

7:45 za farníky
9:45 za + Růženu Baťovu a nemocného manžela
15:00 slouží P. Josef Červenka - na poděkování za 25. roků kněžské služby

Pondělí

 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

5.7. 7:45 slouží p. L. Málek
9:45 za + manžela, syna a živou r. Kusákovu a Šidlovu

Úterý

Sv. Marie Goretti, panny a mučednice

6.7. 7:30 za Cyrila Řezníčka, manželku a živou rodinu
   
Středa 7.7.    
18:30 za rodiny
Čtvrtek 8.7.    
18:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Pátek 9.7.    
18:30 za + Alfréda a Terezu Moravanské

Sobota

Sobotní památka Panny Marie 

10.7. 7:30 za ž. a + rodinu
   

 

15. neděle v mezidobí

 

11.7.

7:45 za farníky
9:45 za dobrodince