Ohlášky

Dnes je 16. neděle v mezidobí

Po - Svátek sv. Marie Magdalény

V pondělí nebude v naší farnosti slavena mše svatá.

Út. - sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

St.  - sv. Šarbela Machlúfa, kněze, po mši svaté bude možnost pomazání olejem sv. Šarbela  

Čt. – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Pá. – sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

V pátek bude  v 15,00 hod. pohřeb Ing. Jana Kadlčíka.

Večerní mše svatá už nebude.

So. - sv. Gorazda a druhů

V sobotu bude ve 13.00 hod. pohřeb paní Ludmily Skovajsové

Sobotní ranní mše svatá nebude.

Příští neděle je 17. neděle v mezidobí. 

V 10,00 hod. bude slavena mše svatá u kaple v Těšově ke cti sv. Anny 

 

Naše farnost pořádá poutní zájezd na Svatý Hostýn ve čtvrtek 8.8.

Zájemci se prosím závazně zapisujte vzadu v kostele.

                                               

Chci vroucně poděkovat těm, kteří obětavě připravili a vedli ministrantský tábor, za výborného kuchaře a všem, kteří jste nás vybavili na cestu mnoha dobrotami a duchovně doprovázeli. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Též jsme pamatovali na naši farnost, ať v modlitbě,  či slavením mše svaté.