Ohlášky

3. neděle v mezidobí

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

V době pandemie bylo zveřejněno vládní nařízení.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb v krizovém opatření vlády č. 1375 pro období od 27. prosince 2020 do 14. února 2021.  V našem případě může na každou bohoslužbu do kostela přicházet 36 lidí. Aby bylo možné dodržet nařízení, Zájemci, kteří touží přijít na bohoslužbu do kostela si utrhnou lísteček – místenku na sobotní a nedělní bohoslužby. Najdete je na tabuli pod kůrem.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu.

Dnes ukončíme Tříkrálovou sbírku.  

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

3. neděle v mezidobí NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 

24. 1.

7:45 za farníky
9:45 za + ro. Stanislava a Marii Haluzovy, živou rodinu a duše v oč.
   

Pondělí

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

25.1.    
17:30 na poděkování s prosbou o Boží požehnání T164

Úterý

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

26.1. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 27.1.    
17:30 za + Tomáše Bílka a živou rodinu

Čtvrtek

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

28.1.    
17:30 za + manžely Bachůrkovy, rodiče Bistré a Bachůrkovy a živou r.
Pátek 29. 1.    
17:30 za + Miroslava Kelíška (při jeho pohřbu)

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

30. 1.    
17:00 za + Vladimíra Josefíka, dvoje rodiče a duše v oč.

 

4. neděle v mezidobí

 

31. 1.

7:45 za farníky
9:45 za + ro. a za živou r. Crlovu a Vybíralovu