Ohlášky

25. neděle v mezidobí

Protože se nemohla konat sbírka na Boží hrob a potřeby chrámů ve Svaté zemi o velikonocích, vykonáme ji na přání Svatého otce příští neděli.

V kostele na stojanu pro tiskoviny je ke koupi oblíbený stolní kalendář našeho uherskobrodského děkanátu.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

25. neděle v mezidobí

20.9. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr. Vaškovice, manželku a živou rodinu
   

Pondělí

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21.8.    
17:30 za + rodiče Andrýskovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Úterý 22.9.    bohoslužba nebude
   

Středa

 Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

23.9.    
17:30 na poděkování s prosbou k Panně Marii za živou rodinu
Čtvrtek 24.9.    
17:30  
Pátek 25.9. 16:30 sokromá adorace NSO
17:30 za + ro. Dubravovy, dceru a dva zetě

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

26.9. 7:30 za živou a + rodinu                                       Ú78
   

 

 

26. neděle v mezidobí

27.9. 7:45 za + ro. Borýsovy, Řezníčkovy a živou r.
9:45 za farníky
   

24. neděle v mezidobí

Ve středu ve školním roce jsou katecheze při bohoslužbě zaměřeny pro školní mládež. Ve středu se také koná na faře od 16:30 scholička. Jsou zvány všechny děti, které chtějí hrát a zpívat při mši a zahrát si společně i hry. 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

24. neděle v mezidobí

13.9. 7:45 za živé a + Ludmily z farnosti
9:45 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50 let života, + manžela a duše v očistci
   

Pondělí

Svátek Povýšení svatého Kříže

14.8.    
17:30 za + Josefa Záviška a živou rodinu            T281

Úterý

Památka Panny Marie Bolestné

15.9. 7:30 za dar zdraví                                                      T40
   

Středa

 Památka sv. Ludmily, mučednice

16.9.    
17:30 za + Fr. Lekeše, manželku a syna Jaroslava
Čtvrtek 17.9.    
17:30 na poděkování za 40 let společného života a živou rodinu
Pátek 18.9. 16:30 sokromá adorace NSO
17:30 za živé a zemřelé osmdesátníky z farnosti

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

19.9. 14:00 na poděkování za letošní šedesátníky
18:30  bohoslužba v Polichně

 

 

25. neděle v mezidobí

20.9. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr. Vaškovice, manželku a živou rodinu