Ohlášky

30. neděle v mezidobí

MISIJNÍ NEDĚLE 

I nadále budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti. Od pondělí máme do společných prostor používat respirátory.

Dnes se koná sbírka na potřeby misií.

Ze soboty na neděli přejdeme na zimní čas.

Prosím vás všechny o modlitbu za devět dětí ze čtvrtě třídy, které by měly po splnění podmínek přistoupit 7. listopadu 2021 k prvnímu svatému přijímání.

Ve dnech od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojena s modlitbou za zemřelé. Toto povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

30. neděle v mezidobí

DEN MODLITEB ZA MISIE

 

24.10.

7:45 za misie
9:45 na poděkování za dar života s prosbou k Panně Marii za živou rodinu
   
Pondělí 25.10.    
17:30 za + P. prof. Edwarda GÓRECKÉHO
Úterý 26.10. 7:30 za živou a + rodinu
   
Středa 27.10.    
17:30 za rodiny

Čtvrtek

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

28.10.    
17:30 za náš národ a novou vládu
Pátek 29.10. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za společenství Živého růžence

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

30.10.    
17:30  bohoslužba v Polichně

 

31. neděle v mezidobí         

 

31.10.

7:45 za farníky
9:45 za + Marii Patákovu, živou a + rodinu
14:00 na hřbitově - společná pobožnost za zemřelé

29. neděle v mezidobí 

I nadále budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti.

V sobotu 23. října v 13:30 bude v kostele příprava dětí čtvrté třídy ke svátostem. Je-li to možné ať s nimi přijdou i jejich oba rodiče.

Prosím vás všechny o modlitbu za devět dětí ze čtvrtě třídy, které by měly po splnění podmínek přistoupit 7. listopadu 2021 k prvnímu svatému přijímání.

Příští neděle bude Misijní, je to také den modliteb za misie. Příští neděli se bude konat sbírka na potřeby misií. 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

29. neděle v mezidobí

 

17.10.

7:45 za farníky
9:45 za dobrodince
   

Pondělí

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.10.    
17:30 za + rodiče Pančochovy a živou rodinu
Úterý 19.10. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 20.10.    
17:30 za + rodiče, prarodiče a živou rodinu         Ú20

Čtvrtek

Nez. Pam. Blahoslaveného Karla Rakouského

21.10.    
17:30 za + Josefa a Ladislava Janoškovy

Pátek

Nez. památka sv. Jana Pavla II., papeže

22.10. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30  

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

23.10. 7:30 za farníky
   

 

30. neděle v mezidobí

DEN MODLITEB ZA MISIE

 

24.10.

7:45 za misie
9:45 na poděkování za dar života s prosbou k Panně Marii za živou rodinu