Ohlášky

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Do sbírky pro pronásledované křesťany jsme věnovali 9200,- korun. 

Příští neděli se bude konat sbírka na církevní školy v naší diecézi. 

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory. 

Přihlašování na dopravu autobusem na jáhenské svěcení do Olomouce ukončíme příští neděli 5. června 2022. Po soukromém obědě v Olomouci navštívíme také Svatý Kopeček u Olomouce.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2022 hod. úmysly

 

7. neděle velikonoční

 

29.5.

7:45 za farníky
9:45 za + rodiče Červenkovy, Klaudovy a ž. rodinu
16:30 Mariánské nešpory
 Pondělí                    30.5.    
17:30 na poděkování za 50 roků manželství, živou a zemřelou rodinu                                              T105

Úterý

Svátek Navštívení Panny Marie

31.5. 7:30 za členy Živého růžence
   

Středa

Památka sv. Justina, mučedníka

1.6.    
17:30 za + Ladislava Torala, dvoje rodiče a živou r.
Čtvrtek 2.6.    
17:30 na dobrý úmysl

Pátek

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

3.6. 16:30  Soukromí adorace NSO 
17:30 za + manžela, maminku, duše v očistci a živou rodinu                                                                  Ú314
Sobota 4.6. 7:30 za + Dominika Kůru, manželku a rodinu
13:30 příprava prvokomunikantů v kostele
18:00 bohoslužba v Polichně

 

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

5.6.

7:45 za farníky
9:45 za ž. rodinu Jančářovu, Borýskovu a Remešovu
   

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

V sobotu 28. května 2022 jsme zváni na odpolední prosebnou pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehrad. Program pouti naleznete na vývěsce. Je možné využít dopravu autobusem. 

Dnes se koná sbírka na pronásledované křesťany.

Ve čtvrtek bude slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

Májové pobožnosti jsou v naší farnosti v měsíci květnu v pondělí a středu po mši svaté v kostele; ve středu může vést pobožnost školní mládež. V úterý v 18. hodin bude pobožnost u kaple v Těšově.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2022 hod. úmysly

 

6. neděle velikonoční

 

22.5.

7:45 za + rodiče a prarodiče Josefíkovy a duše v oč.iij
9:45 za farníky
   
 Pondělí 23.5.    
17:30  na úmysl smírných obětí
Úterý 24.5. 7:30 za + Justinu a Cyrila Zalešákovy, dceru, syna a duše v očistci
  Den modliteb za církev v Číně
Středa 25.5.    
17:30 za rodiny

Čtvrtek

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

26.5.    
17:30 na dobrý úmysl
Pátek 27.5.    
15:00 Pohřeb pana Stanislava Fiedora z Polichna
Sobota 28.5. 7:30 za + Josefa Patku, bratry a rodiče
   
7. neděle velikonoční       

29.5. 7:45 za farníky
9:45 za + rodiče Červenkovy, Klaudovy a ž. rodinu