Ohlášky

15. neděle v mezidobí

Oznamujeme, že pan Filip Eliáš, bytem v Ostravě a slečna Monika Manová z Újezdce chtějí vstoupit do stavu manželského 25. července 2020 v kapli sv. Lukáše v Suchově.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

15. neděle v mezidobí

12.7. 7:45 za + Anežku Lekešovu
9:45 za farníky
   
Pondělí 13.7.    
18:30 za neteř a rodinu
Úterý 14.7.    zde mše svatá nebude
   

Středa

 Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

15.7.    
18:30  

Čtvrtek

Panny Marie Karmelské

16.7.    

 zde mše svatá nebude
Pátek 17.7.    
18:30 za + rodiče Lekešovy a živou rodinu

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

18.7. 7:30  
   

 

 

16. neděle v mezidobí

19.7. 7:45 za Boží požehnání pro Veroniku a Nikolu Trčkovy
9:45 za farníky
   

14. neděle v mezidobí

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, PATRONŮ EVROPY

Děkuji všem, kdo ve středu přispěli k dobré náladě u táboráku k zakončení školního roku. Zvláště děkuji paní katechetce a jejímu manželovi, že připravili občerstvení a program.

O prázdninách ve všední dny při mši svaté nebude promluva. Po evangeliu bude chvíle ztišení a pak přímluvy.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

Slavnost SV. CYRILA,

MNICHA A METODĚJE, BISKUPA,

patronů Evropy 

5.7. 7:45  za farníky
9:45 za živou rodinu, dvoje ro. a prarodiče       Ú518
   
Pondělí 6.7.    
18:30  
Úterý 7.7. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 8.7.    
18:30  
Čtvrtek 9.7.    
18:30  
Pátek 10.7.    
18:30 za živou a + r. Škubalovu

Sobota

 Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

11.7. 7:30 na poděkování za 50 let manželství
18:30  bohoslužba v Polichně

 

 

15. neděle v mezidobí

12.7. 7:45 za + Anežku Lekešovu
9:45 za farníky